CAD

REKA BENTUK BERBANTU KOMPUTER ( CAD )

Go to fullsize image

1. Namakan perkakasan komputer yang perlu ada dalam CAD


2. Senaraikan perkakasan yang diperlukan untuk perlaksanaan aplikasi  CAD.

i.
ii.
iii.
iv.
v.

3.Senaraikan sistem pengoperasian yang sesuai digunakan untuk melaksanakan aplikasi CAD.

i.
ii.
iii.

4.Senaraikan jenis lukisan yang boleh dihasilkan  dengan menggunakan CAD.

5.Nyatakan kelebihan penggunaan  aplikasi CAD  dalam menghasilkan lukisan berbanding dengan cara manual.

6.Berikan 3 cara/kaedah  bagaimana suatu arahan untuk melukis objek  dibuat dengan menggunakan  aplikasi AutoCAD.

i……………………………………..………..

ii………………………………………………

iii……………………………………………..

7. Lengkapkan jadual dibawah  dengan piawaian lukisan CAD

Ukuran Unit
Jarak
Sudut

8. Nyatakan saiz  paparan  elektronik yang perlu disediakan sekiranya objek yang dilukisan akan  dicetak di atas kertas bersaiz A3 dengan menggunakan  skala yang disenaraikan didalam jadual berikut. ( Saiz A3 ialah 420 mm x 297 mm )

SKALA LUKISAN SAIZ PAPARAN  ELEKTRONIK  ( mm ) 

( P x L )

1  :  1
1  :  4
1  :  10
2  :  1

9. Tentukan kategori  lukisan berikut

Jenis Lukisan Kategori ( 2D / 3D )
1. Ortografik
2. Isometrik
3. Oblik
4. Perspektif
5. Skematik

10. Gunakan aplikasi AutoCAD untuk melihat hasil lukisan berikut:

Aktiviti 1

1.Melukis dengan menggunakan kaedah titik koordinat mutlak ( absolute co-ordinates )

 1. Buka fail baru
 2. Simpan sebagai latihan1
 3. Lukiskan bentuk  berikut menggunakan kaedah titik koordinat.
TITIK 

 

1 2 3 4 5 BENTUK
A 20,30 100,30 100,80 20,80 Close A.
B 30,100 160,180 160,100 Close B.
C 130,180 220,80 250,20 160,20 Close C.

4.Simpan fail

Aktiviti 2

1.Melukis dengan menggunakan kaedah koordinat kutub( polar co-ordinates)

 1. Buka fail baru
 2. Simpan sebagai latihan2
 3. Lukiskan bentuk berikut menggunakan  kordinat kutub ( polar co-ordinates)
Titik mula 1 2 3 4 Bentuk
20,20 @85<45 @125<0 @80<205 Close 1.
30,170 @75<330 @131<25 @140<180 Close 2.
170,140 @102<20 @83<256 Close 3.

4.Simpan fail

Aktiviti 3

1.Melukis dengan bantuan jejak kutub (polar tracking)

 1. Buka fail baru
 2. Simpan sebagai latihan3
 3. Gunakan Polar Tracking.

a)        Lukis garis lurus dari titik mula (30,40) sepanjang 125mm pada sudut 35o

b)        Sambungkan dengan garisan 80mm sudut 295o

c)         Sambungkan dengan garisan 135mm sudut 100o

d)        Sambungan dengan garisan 235mm 170o

e)        Close dan Simpan fail

Aktiviti 4

1.

 1. Buka fail baru
 2. Simpan sebagai latihan4
 3. Lukis bulatan –  pusat (70,100) – jejari 40mm
 4. Lukiskan poligon sekata 5 sisi – pusat (70,120 ) – Inscribe – jejari 40mm
 5. Lukis bulatan –  pusat (200,120) – jejari 40mm
 6. Lukis poligon sekata 5 sisi – pusat (200,100 )– Circumscribe – jejari 40mm
 7. Simpan  fail

2.  Nyatakan perbezaan antara kedua-dua bentuk poligon iv. dan poligon vi.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s