Bab 2: Huraian Data 2

LATIHAN 3Q

HURAIAN DATA T.4

  1. .Senaraikan 5 teknik berfikir di dalam pencetusan idea secara terancang.


 

Go to fullsize image

 

 

 

Gambar 1

 

2.Gambar 1 ialah satu teknik yang digunakan dalam aktiviti berkumpulan bagi penjanaan idea yang kreatif untuk tujuan  membuat keputusan. Proses bagi teknik ini terbahagi kepada tiga (3) peringkat.

Senaraikan 3 peringkat proses tersebut:

3.Baca petikan di bawah

Hanisah adalah seorang pelajar rekacipta yang membuat kajian berkenaan masalah melekatkan paku tekan ke meja. Dia telah mengedarkan 100 helai borang soal selidik dan hanya 90 sahaja yang dikembalikan kepadanya.

Dia mendapati 60% daripada respondennya adalah murid perempuan. 70% daripada respondennya mengatakan bahawa  sukar untuk melekatkan paku tekan. Seramai  15 murid lelaki daripada 78% respondennya sakit tangan semasa menekan paku tekan tersebut.

a)       Lengkapkan jadual 3 berdasarkan petikan di atas.

Masalah Lelaki Perempuan Jumlah
Sukar melekatkan paku tekan ke meja i) ii) 63
Sakit ibu jari tangan semasa melekatkan paku tekan 15 iii) iv)

b)       Hitungkan peratus pelajar  lelaki    daripada responden yang  sakit tangan semasa  melekatkan paku tekan ke meja.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s